Personal Stories

מההתמודדות עם דלקת המפרקים ועד הקמתה של העמותה

ההתמודדות עם דלקת המפרקים-"מעז יצא מתוק", סיפורה של גב' אסנת עטר . הכול התחיל אחרי הלידה בהיותי בת 27, כאשר ברך אחת התחילה לכאוב ועוד ברך, וקרסול ועוד קרסול.     לא הבנתי את פשר הכאבים – כל פעולה וכל

המשך