סקלרודרמה מחלת עור צעירה וסוערת

סקלרודרמה מחלת עור צעירה וסוערת

מצגת בנושא סקלרודרמה מחלת עור צעירה וסוערת Early diffuse scleroderma

כתבה והציגה: פרופ' בלביר-גורמן אלכסנדרה, מנהלת המכון הראומטולוגי בקריה הרפואית רמב"ם

מתוך יום עיון לחולי סקלרודרמה 2018

מהי הגדרה של מחלת עור "צעירה" ומפושטת?

חשיבות של מחלה "צעירה" – טיפול טרם הופיעו שינוים בלתי הפיכים !

המחקרים החדשים, התרופות והמלצות לטיפול במעורבות של עור בלבד.

 

Scleroderma.pptx מחלת עור בלביר