ועד מנהל

בעלי תפקידים

רם בלס – יו"ר העמותה

חברי הנהלה

פרופ' מיכאל אהרנפלד
פרופ' הווארד עמיטל
פרופ' גיזל גודארד
פרופ' יהודה שיינפלד
פרופ' יעקב ברקון
ד"ר אילן בן צבי
נחום וישנבסקי
ורדה זקהיים
דניאלה הרדי
חנן גרובר
מיכל ברמן
חיים כהן

יועץ משפטי

עו"ד אלי לוטן

ועדת ביקורת

עפרה בלבן – יו"ר הועדה, חנה קרקובסקי , שמואל דינור