פרופ' מחמוד אבו שקרה בהרצאה "לופוס – עבר, הווה ועתיד"