לופוס- הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2022

24 אפריל

לופוס- הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2022 | 24/04 14:46

תיאור האירוע:

שמחים לעדכן את חולי וחולות הלופוס שהודות לפעילות העמותה להכנסת טיפולים והרחבת אינדיקציות בסל הבריאות 2022, סל הבריאות עודכן, הורחבו ההתוויות לתרופה בנליסטה ונכנסה תרופה חדשה בשם סאפנלו.

מתוך חוזר משרד הבריאות:

הוראות לשימוש בתרופה BELIMUMAB/ Benlysta :
התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
א. בבגירים העונים על אחד מאלה:
1 . זאבת אדמנתית מערכתית ) SLE – Systemic Lupus Erythematosus ( פעילה ללא CNS lupus פעיל בזמן מתן הטיפול.
הטיפול יינתן לאחר שהתגובה לטיפול בתכשירים Azathioprine, Hydroxychloroquine, Methotrexate )(טיפול אימונוסופרסיבי אחד), לא הייתה מספקת, או שאינם מסוגלים לקבל טיפול כאמור. במקרה זה ניתן יהיה לתת את הטיפול בנוסף לטיפול האימונוסופרסיבי הסטנדרטי.
התרופה לא תינתן בשילוב עם Anifrolumab.
2 . לופוס נפריטיס פעילה.
הטיפול יינתן לאחר שהתגובה לטיפול בתכשירים Azathioprine, Hydroxychloroquine, Methotrexate )(טיפול אימונוסופרסיבי אחד), לא הייתה מספקת, או שאינם מסוגלים לקבל טיפול כאמור. במקרה זה ניתן יהיה לתת את הטיפול בנוסף לטיפול האימונוסופרסיבי הסטנדרטי.
ב. בילדים בני 5 שנים ומעלה עם זאבת אדמנתית מערכתית (SLE – Systemic Lupus Erythematosus) פעילה, ללא CNS lupus פעיל בזמן מתן הטיפול.
הטיפול יינתן לאחר שהתגובה לטיפול בתכשירים Azathioprine, Hydroxychloroquine, Methotrexate (טיפול אימונוסופרסיבי אחד), לא הייתה מספקת, או שאינם מסוגלים לקבל טיפול כאמור. במקרה זה הטיפול יינתן בנוסף לטיפול האימונוסופרסיבי הסטנדרטי.

הוראות לשימוש בתרופה ANIFROLUMAB/Saphnelo :
הטיפול בתרופה יינתן לבגירים העונים על כל אלה:
א. חולים בזאבת אדמנתית מערכתית (SLE – Systemic Lupus Erythematosus) פעילה, בלא CNS lupus בזמן מתן הטיפול.
ב. הטיפול יינתן לאחר שהתגובה לטיפול בתכשירים Azathioprine, Hydroxychloroquine, Methotrexate (טיפול אימונוסופרסיבי אחד), לא הייתה מספקת, או שאינם מסוגלים לקבל טיפול כאמור.
במקרה זה ניתן יהיה לתת את הטיפול בנוסף לטיפול האימונוסופרסיבי הסטנדרטי.
ג. התרופה לא תינתן בשילוב עם Belimumab.

לעיון בחוזר משרד ההבריאות

 

    לשאלות: 03-5613832 או מלא/י פרטים