הכנס השנתי של עמותת עינבר לשנת 2017 – בכפר המכביה רמת גן