Fill details:

  Events

  27 October

  לופוס SLE, שיב”א. תלה”ש לפרטים…. לחצו כאן | 27/10 9:30

  Tuesday 27/10/2015 at 9:30

  09:30 קבלת פנים 10:15 פתיחה – דבר יו”ר עינבר מר רם בלס הרצאות: 10:20 חידושים במחלות אוטואימוניות, פרופ’ שינפלד יהודה. 10:40 לופוס בילדים השווה והשונה, פרופ’ ברקון יעקב. 11:00 לופוס ומחלות ממאירות, פרופ’ אהרנפלד מיכאל. 11:10 לופוס, הריון וילוד, פרופ’ אגמון

  Continue

  פרקים במפרקים, אסף הרופא, לפרטים…לחצו כאן |

  17:00-17:30 התכנסות וכיבוד, באולם “בית שלום”. 17:30-17:45 מילות פתיחה, ד”ר דוידזון בני – מנהל המרכז הרפואי, אסף הרופא, מר בלס רם – יו”ר עמותת עינבר, ד”ר עמית וזינה מירית – היחידה הראומטולוגית, אסף הרופא. 17:45-18:00 החולה והרופא –הציפיות ההדדיות מהטיפול, פרופ’ משה טישלר, מנהל מחלקה

  Continue