מלאו פרטים:

ועד מנהל

בעלי תפקידים

פרופ' מיכאל ירון – נשיא כבוד העמותה

רם בלס – יו"ר העמותה

חברי הנהלה

פרופ' מיכאל אהרפלד

פרופ' יהודה שינפלד

פרופ' הווארד עמיטל

פרופ' ברקון יעקב

ד"ר הדי אורבך

ד"ר ג'יזל גודארד

ברמן מיכל

גרובר חנן

הרדי דניאלה

וישנבסקי נחום

ורה גלר

זקהיים ורדה

ליבר מרדכי

עטר אסנת

עמוס שפירא

 

שאול סופר – רו"ח

עורכת דין מיכל מור – יועצת משפטית

ועדת ביקורת

עפרה בלבן – יו"ר הועדה, חנה קרקובסקי , שמואל דינור