מלאו פרטים:

שאלון מחלת הלופוס

שאלון מחלת הלופוס

שאלון זה נועד לעזור לך לזהות את הסימנים והתסמינים וכמדריך לך ולרופא שלך כדי לדון בסיכון האפשרי ללופוס

שאלון לופוס חודש המודעות